animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

O przedszkolu

   

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu –

o tym jak żyć, co robić,

jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

    

Jako że pierwsze lata w życiu dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju, staramy się stworzyć warunki do kształtowania samodzielności, kreatywności i budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz do akceptacji różnic pomiędzy ludźmi. Wprowadzenie dziecka w złożony świat, ułatwienie mu poznanie tego świata, zrozumienie i odczuwanie możliwości współtworzenia w nim czegoś nowego jest celem naszego przedszkola. Zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.

           

                

W  naszym przedszkolu tworzymy warunki do ujawniania się i rozwinięcia  możliwości i uzdolnień każdego przedszkolaka. Na pewno pomaga w tym bogactwo metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi:

  • projektowanie okazji edukacyjnych w pracy zespołowej i indywidualnej, co stwarza dzieciom możliwość wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
  • rozwijanie twórczości werbalnej w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta;
  • rozwijanie ekspresji plastycznej w atmosferze pobudzającej do spontanicznej, radosnej pracy;
  • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej w oparciu o twórcze metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana , ideę pedagogiczną muzyczno-ruchową Karola Orffa, metodę Weroniki Sherborne;
  • wspomaganie nauki czytania i pisania poprzez stosowanie metody Dobrego Startu;
  • pedagogika zabawy –  zabawy integrujące grupę i wyzwalające aktywność;
  • dziecięca matematyka – program dla przedszkoli (E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska).
  • Jesteśmy przedszkolem, które dużą wagę przywiązuje do tego, aby codziennie głośno czytać dzieciom książki. Staramy się dobierać lekturę tak, aby dzieci czerpały radość ze słuchania, ale także zainteresowały się czytanymi książkami, znalazły w nich coś ciekawego i inspirującego. Głośne czytanie dzieciom ma również walor terapeutyczny.
  • Ponadto w naszym przedszkolu wdrażamy co roku program adaptacyjny przedszkolaków obejmujący ” Drzwi otwarte przedszkola”, spotkania adaptacyjne, wspólne zabawy latem, a także zajęcia adaptacyjne na początku roku szkolnego.

   

              

Wyróżnia nas odpowiedzialność za los dzieci, wychodzenie na przeciw potrzebom rodziny i otwartość na zmiany.

Jesteśmy przekonani, że najistotniejszą funkcję w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka pełni odpowiedzialny, twórczy, nowatorski i przede wszystkim kochający dzieci nauczyciel. W naszym przedszkolu nauczycielki spełniają wszystkie te warunki. Podnoszą one nieustannie swoje kwalifikacje, uczestniczą w wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z Rodzicami, którzy są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo- dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.

Prowadzimy diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi oraz chorobami dietozależnymi.

Skip to content