animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ROK 2024

W lipcu i sierpniu 2024 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zorganizują zajęcia przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

W załączeniu przekazujemy informacje o terminach dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Harmonogram zapisów

Pobierz (PDF, 430KB)

Zasady zapisów

Pobierz (PDF, 558KB)

Terminy dyżurów w Przedszkolach

Pobierz (PDF, 627KB)


ROK 2023

Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Więcej informacji o terminach i zasadach zapisów zostanie opublikowanych w lutym br.

Nasze przedszkole pracuje od  24 lipca do  11 sierpnia

Terminy dyżurów:  https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2

 

Dyżur wakacyjny - Przedszkole

 

Szanowni Rodzice, 

 

10 maja 2022 r. o godzinie 13:00 w elektronicznym systemie zapisów na dyżur wakacyjny po zalogowaniu się na konto dziecka będzie widoczna informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail lub można udać się bezpośrednio do placówki w celu uzyskania informacji o kwalifikacji. 

Od 10 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r. rodzice potwierdzają korzystanie z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego.

Opłata za wyżywienie w czasie dyżuru wynosi 180zł za cały dyżur.

Konto do wpłat za wyżywienie dziecka na dyżurze wakacyjnym:  59 1030 1508 0000 0005 5033 3066.

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: opłata za  wyżywienie na dyżurze wakacyjnym,  imię i nazwisko dziecka!

Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.

Wszelkie nadpłaty za wyżywienie zwracane będą dopiero po zakończeniu dyżuru na pisemny wniosek Rodzica,  wskazujący numer konta do zwrotu nadpłaty. Prośbę o zwrot nadpłaty prosimy składać osobiście lub kierować na adres: p50@edu.um.warszawa.pl

Uwaga ważne:

  1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.

Druk upoważnienia znajduje się na  stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Dokumenty https://p50.ursynow.warszawa.pl/wazne-dokumenty/

  1. W przypadku braku stosownego upoważnienia (podpisanego przez obojga Rodziców) dziecko nie może być odebrane przez nikogo oprócz Rodziców.
  2. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi bardzo prosimy o dostarczenie informacji o diecie pokarmowej przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do naszego przedszkola (wraz z zaświadczeniem lekarskim). Druk karty informacyjnej o stosowanej diecie pokarmowej znajduje się na stronie internetowej Przedszkola, zakładce: Dokumenty https://p50.ursynow.warszawa.pl/wazne-dokumenty/
Uwaga!
Rodzice, których dzieci nie zostały zakwalifikowane na dyżur wakacyjny lub nie brały udziału
w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka na wolne miejsca. Wykaz placówek, w których są wolne miejsca będzie dostępny w zakładce “Wolne miejsca”  od 31 maja 2022 r. od godz. 14:00

 

Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI – 2022 ROK

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. 

Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 4 do 20 kwietnia 2022 r. i są prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu składać można w każdy wtorek i środę w godz. 16:15 – 17:15 oraz w czwartki w godz. 9:00 – 10:00 Ostatniego dnia – 20.04.2022 r. – przyjmujemy wnioski w godz. 15:00 – 16:00

Poniżej publikujemy harmonogram zapisów oraz terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji opieki wakacyjnej w warszawskich przedszkolach (harmonogram, zasady zapisów, terminy oraz dostęp do systemu) znajdą Państwo pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Pobierz (DOCX, 18KB)

Pobierz (PDF, 423KB)

Pobierz (PDF, 424KB)

Pobierz (PDF, 602KB)

Skip to content