animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 50

Pobierz (PDF, Unknown)

REGULAMIN PLACU ZABAW

Pobierz (PDF, Unknown)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI RUCHOWEJ  PRZEDSZKOLA NR 50

Pobierz (PDF, Unknown)

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Pobierz (PDF, Unknown)

PROCEDURA DOTYCZĄCA POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Pobierz (PDF, Unknown)

PROCEDURA  DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM  ALKOHOLU  LUB  NARKOTYKÓW

Pobierz (PDF, Unknown)

PROCEDURA  PODAWANIA  LEKÓW  DZIECIOM  PRZEWLEKLE  CHORYM PRZEZ  NAUCZYCIELI

Pobierz (PDF, Unknown)

PROCEDURA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH  – DOTYCZY PRZYPADKU  DZIECKA CHOREGO

Pobierz (PDF, Unknown)

PROCEDURA DZIAŁAŃ, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Pobierz (PDF, Unknown)

Skip to content