animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROK SZKOLNY 2023/2024

7:15 – 8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8:30 – 9:00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 – 10:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające. Zabawy ruchowe, zabawy swobodne i zorganizowane,  zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
10:30 – 12:00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery wycieczki.
12:00 – 12:30 Obiad. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania.
12:30 – 15:00 Odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze). Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w ogródku przedszkolnym (dzieci starsze).
14:30 – 15:00 Podwieczorek – 5-latki oraz 6-latki. Czynności samoobsługowe i porządkowe.
15:00 – 15:30 Podwieczorek – 3-latki oraz 4-latki. Czynności samoobsługowe i porządkowe.
15:00 – 17:15 Kontynuacja działalności edukacyjnej poprzez zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub  wymagającym wsparcia (wg. planów pracy indywidualnej), zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content