animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

OPŁATY

ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący.

Decydując się na pobyt dziecka w przedszkolu zobowiązujecie się Państwo do pokrycia co miesiąc:

  • kosztu wyżywienia dziecka –  14 zł za każdy dzieńW przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu i niewykorzystania posiłków przysługuje odpis w przyszłym miesiącu rozliczeniowym (opłata pobierana jest “z góry”, tzn. na początku miesiąca rozliczeniowego)
  • składki na Radę Rodziców  – 65zł/miesiąc

Opłaty wnoszone są  przelewem (na dwa odrębne konta)

Uchwały Rady m. st. Warszawy dotyczące opłat

  • ZARZĄDZENIE NR 1302/2017  PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r.w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki (ze zm.)

Pobierz (DOCX, 32KB)

Pobierz (PDF, 131KB)

Zasady naliczania opłaty za wyżywienie:

  • Miesięczna opłata za wyżywienie jest iloczynem liczby dni roboczych w miesiącu i dziennej stawki żywieniowej.
  • Opłata za wyżywienie w danym miesiącu pobierana jest z góry
  • Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.
  • Nieobecność dziecka w przedszkolu powinna być zgłaszana wyłącznie  przez system INSO
  • Za wszelkiego rodzaju trudności w przesłaniu lub odbiorze maila przedszkole nie ponosi odpowiedzialności! 
Skip to content